JAMES PARTHUN

REPRESENTATIVE

Parthun Enterprises Inc.


Lines Carried

  • Planum
  • Kannoa
  • Elite Modern
  • Johnston Casuals
  • Adriana Hoyos

Territories

  • IL
  • WI
  • MI
  • MN